Photo de filante pfo 2 2x

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante PFO 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

In 2017 gaf Europa het project LINBATYS (Lutte contre les INondations dans le BAssin Transfrontalier de la LYS) groen licht in het kader van het Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen.

De voorbije 15 jaar kreeg de Frans-Belgische grensstreek regelmatig te kampen met ernstige overstromingen. De oorzaken voor deze overstromingen blijken heel divers te zijn: de natuurlijke eigenschappen van het Leiebekken, de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking, de historische overwelving van de waterlopen en de veranderende landbouwpraktijken.

Op basis van een actieplan wil LINBATYS concrete oplossingen aanreiken voor een deel van de rivieren en waterlopen in het Leiebekken. Over een periode van 4 jaar wil het actieplan streven naar een doeltreffend en ecologisch beheer van de oppervlaktewateren. De kostprijs voor het project LINBATYS wordt geraamd op 3.219.232,90 €. Overstromingen stoppen niet aan de grens en vergen daarom een gecoördineerde en duurzame grensoverschrijdende aanpak. Enkel op die manier kan men de bewoners beter beschermen, de schade aan gebouwen beperken en het ecologische netwerk versterken.

In een gebied van 570,42 km² met 47 gemeenten verspreid over de 3 deelgebieden (Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen) zal men verschillende hydraulische maatregelen nemen om in de toekomst de overstromingen beter te kunnen controleren en te voorkomen. Het project plant o.a. de aanleg van verschillende ecologische voorzieningen (hagen, beplante oppervlaktes, wetlands,…) en meer “ingrijpende” hydraulische voorzieningen (tijdelijke overstromingsgebieden, uitbreidingen van de bufferbekkens, debietbegrenzer,…).

Dankzij deze ingrepen is er extra wateropslag mogelijk bij hoogwater, vertraagt de afvloeiing van het oppervlaktewater en worden modderstromen voorkomen. Sommige realisaties zullen bovendien resulteren in hergebruik van regenwater in de landbouw en in nieuwe, natuurlijke habitats die de biodiversiteit ten goede komen. Het project zal ook de bewustmaking van het grote publiek over de gevaren bij overstromingen niet uit het oog verliezen.

LINBATYS kan bij dit alles rekenen op een sterk, grensoverschrijdend partnerschap dat de acties in de 3 deelgebieden zal coördineren. De projectpartners zijn: de Stad Komen-Waasten (projectleider), de Provincie West-Vlaanderen en de Union Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord (USAN).

Banner web horizontal fr nl interreg 3x

Nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info