Photo de filante pfo 2 2x

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante PFO 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Nieuws

GEZAMENLIJKE SLOTDAG LYSE EN LINBATYS

21/03/2023
Article 1 20032023 Article 2 20032023

Op maandag 5 december 2022 vond het gezamenlijke slotevenement plaats van de Interreg V-projecten LINBATYS (projectleider: Comines-Warneton) en LYSE (projectpartner: USAN).

De 41 deelnemers kwamen samen in het "Ice Mountain"-complex in Comines-Warneton voor een onthaalmoment met koffie. Daarna werden ze verwelkomd door de heer MOUTON, schepen van milieu voor de gemeente Comines-Warneton.

Mevrouw DEVILERS, gedeputeerde voor de provincie Henegouwen, leidde het evenement in door te herinneren aan het belang van Europese projecten bij de bestrijding van overstromingen en de bescherming van het milieu, twee thema's die geen grenzen kennen en die grensoverschrijdende communicatie en coördinatie vereisen.

Mevrouw Liesbeth SERLET, mevrouw Tiffany DOUCHIES en mevrouw Valentine BAILLIET presenteerden vervolgens de resultaten van de 6 jaar durende samenwerking van de 2 Interreg V-projecten. Ze herinnerden ook aan de doelstellingen, de regio’s en de communicatieacties van de twee projecten, alsook aan de balans van de realisaties tussen 2016 en 2022 die duidelijk geïllustreerd werden door kaarten en foto's.

De heer DEWYNTER, voorzitter van USAN, sloot de presentatie af door te wijzen op het opmerkelijke grensoverschrijdende werk van alle partners van beide projecten, wiens inspanningen zullen worden voortgezet in het Interreg VI-programma dankzij nieuwe gezamenlijke projecten.

Er werd ook een bezoek gebracht aan de werf in de Rue d'Hollebeke in Houthem, in de gemeente Comines-Warneton. De heer Thomas LERYCKE van de Intercommunale IPALLE, verantwoordelijk voor de werkzaamheden voor de gemeente Comines-Warneton, gaf een uitgebreide toelichting over deze werf in uitvoering in het kader van het LINBATYS-project. Deze ingreep bestaat erin de buffercapaciteit te vergroten en de afvloeiingssnelheden te verminderen door de aanleg van een nieuwe gracht met kleine stuw, omzoomd met een grasstrook en een haag over een lengte van 520 meter aan de achterzijde van de huizen, alsmede door de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied stroomafwaarts van de nieuwe gracht ter hoogte van de Ruisseau des Saules, de vervanging van een zwaar verstopte spui met een diameter van 500 mm door een spui van 1000 mm, waardoor de verbinding tussen de nieuwe gracht en de Ruisseau des Saules via het gecontroleerd overstromingsgebied wordt gewaarborgd, en ten slotte de verbreding van de Ruisseau des Saules en de versterking van de oevers door schanskorven. Door het afgraven van 6.010 m3 grond kan het volume van de buffercapaciteit worden vergroot voor een totale kostprijs van 620.360 euro, inclusief belastingen.

Dankzij dit bezoek ter plaatse kon men zich bewust worden van de complexiteit van een project, van de ontwikkelings-, overleg-, overeenkomst-/onteigeningsfase tot de plannings- en uitvoeringsfase. Dit voorbeeld, naast vele andere, maakt het mogelijk het belang en de complexiteit van Interreg-acties te begrijpen.

Uiteraard kon iedereen tijdens deze slotdag dankzij simultaanvertaling de presentaties, vragen en toelichtingen vlot volgen.

Voor deze slotdag werd er ook een tweetalige brochure samengesteld, waarmee de resultaten van deze 2 Interreg V-projecten kunnen worden bekendgemaakt.

De presentatie en de brochure van het evenement zijn hier beschikbaar:

  • Powerpoint-presentatie slotdag LINBATYS en LYSE
  • Slotbrochure LINBATYS en LYSE
Powerpoint Presentatie Brochure Finale Linbatys en Lyse

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info