Photo de filante pfo 2 2x

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante PFO 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

We zouden het streven bij dit project als volgt kunnen samenvatten : ”een grensoverschrijdende oplossing voor een gemeenschappelijk hydrografisch deelstroombekken”.

Het stroomgebied van de Leie beperkt zich niet tot de administratieve grenzen : op grensoverschrijdende schaal stellen we overstromingsproblemen vast in de gemeenten binnen het stroomgebied van de Leie. Na overleg kwamen de betrokken stakeholders in de 3 deelgebieden tot de vaststelling dat enkel een grensoverschrijdende aanpak doeltreffend zou zijn om deze problemen op te lossen. Enkel dankzij een grensoverschrijdende samenwerking zullen we deze gemeenschappelijke doelstelling kunnen behalen die ijvert voor een doeltreffende, gecoördineerde en ecologische manier om het oppervlaktewater te beheren zodat de overstromingen verminderen.

De acties stroomopwaarts langs Franse kant zullen gevolgen hebben voor de Franse gemeenten in de betrokken regio, maar ook voor Komen-Waasten (Waals deelgebied) omdat ze ervoor zullen zorgen dat er langs Franse kant meer water kan worden opgeslagen waardoor de afvoer van het water van Komen-Waasten naar de Leie gemakkelijker verloopt. Verder zal ook een deel van de werkzaamheden uitgevoerd in Komen-Waasten positieve gevolgen hebben voor de gemeente zelf, alsook voor het Vlaamse deelgebied. De ingrepen bij de Hoge Plankenbeek zullen namelijk zorgen voor de opslag van het regenwater en voor een inperking van de overstromingen in Wervik. De ingrepen gepland in Wulvergem en Menen zullen tot slot een positieve impact hebben op een deel van deze gemeenten, alsook op Komen-Waasten. Ze zullen zorgen voor minder hoge waterstanden. Uiteindelijk zal het volledige grensoverschrijdende Leiebekken met de 3 projectpartners positieve gevolgen ondervinden van deze acties.

De acties die in het ene deelgebied plaatsvinden, zullen de problemen in de aanpalende regio oplossen met een betere bescherming van de bewoners en minder schade aan woningen en eigendommen als gevolg. De voorbije jaren liep het totaalbedrag van deze schade hoog op voor wat de schadeloosstelling, het herstel van het wegennet,… betreft.

De grensoverschrijdende meerwaarde zal ook tot uiting komen door het grensoverschrijdende overleg, de contacten en de uitwisseling van kennis, best practices en technieken tussen professionals (waterbouwkundige ingenieurs, administratieve medewerkers en gekozenen) over het overstromingsrisicobeheer. Deze contacten zullen na de uitwerking van het project “LINBATYS” behouden blijven.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info