Photo de filante pfo 2 2x

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante PFO 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Nieuws

1ste fase van de ingrepen aan het bekken van de Becque du Mont Noir in Sint-Jans-Cappel - (2019-2020) – Werken van USAN

05/06/2020

Deze werkzaamheden waren het onderwerp van een wetgevend autorisatiedossier in het kader van de Franse Loi sur l’Eau, bevolen door de Staat (Police de l’Eau) en vergund door het prefectoraal besluit van 25 oktober 2018. De periode van de werkzaamheden beschreven in dit besluit werd nageleefd, waardoor de firma LEBLEU de werkzaamheden uitvoerde in het najaar van 2019.

Om dit bufferbekken in te richten en de ecologische en hydraulische functionaliteit te herstellen, werden de werkzaamheden in 2 fasen verdeeld om de impact van de ingrepen op het milieu tot een minimum te beperken. In de eerste fase hebben de ingrepen betrekking op het noordelijke deel van het bekken (stroomopwaarts), waardoor de zuidelijke helft van het bekken behouden kan worden en gebruikt kan worden als toevluchtsoord voor de aanwezige soorten.

USAN nam in samenspraak met het Conservatoire National Botanique de Bailleul een beslissing over het beschermingsprotocol voor de beschermde fauna en flora die in het bekken leven. Op basis van dit protocol zijn er dus verschillende ingrepen voorafgaand aan de werkzaamheden nodig:

  • Het Conservatoire National Botanique de Bailleul lokaliseerde en telde het aantal beschermde planten (bosbies enkel in het noordelijke deel) en bakende de zones af die vermeden moeten worden. De zaden van deze planten werden in juli 2019 geoogst en in bewaring gegeven in de zadenbank van het Conservatoire National Botanique de Bailleul,
  • De struiken en bomen bij het bekken kregen een onderhoudsbeurt zodat de bomen en struiken in het gebied gezond blijven en de “afsluiting” van het bekken vermeden kan worden. Dit zou namelijk leiden tot een puur bosgebied, waarbij de plaatselijke biodiversiteit vermindert (o.a. de soorten die nood hebben aan wetlands waar zonneschijn nodig is voor de goede groei, o.a. watergras, één van de beschermde soorten in het bekken).
  • Om de werkzaamheden aan het bekken tot slot op de juiste manier uit te voeren, werden er topografische opmetingen uitgevoerd om de ingrepen van de werfmachines met GPS heel precies te bepalen. Zo kan er 3700m3 aan overtollige sedimenten afgegraven werden en kan het bekken heringericht worden (o.a. de poel die aangelegd moet worden, alsook de inham vanuit de Becque du Mont Noir) zoals gepland in het dossier vergund door het Prefectoraal besluit.
Graines de Scirpe des forêts récoltées en juillet 2019

Foto’s van de zaden van bosbies geoogst in juli 2019

Graines de Scirpe des forêts récoltées en juillet 2019

Foto’s van de zaden van bosbies geoogst in juli 2019

Délimitation des zones d’évitement

Foto’s van de afbakening van de te vermijden zones :

Après les travaux d’aménagement (phase 1)

Foto’s na de ingrepen (fase 1)

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info