Photo de filante pfo 2 2x

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante PFO 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Strategie

De projectpartners plannen verschillende communicatieacties voor :

  • de bewoners uit de grensstreek getroffen door de overstromingen ;
  • de betrokken plaatselijke stakeholders (politieke mandatarissen, bevoegde gemeenteambtenaren, bedrijfsleiders en landbouwers);
  • de plaatselijke en regionale pers voor de regio waarop het project zich richt.

Het communicatieplan zal zich richten op het informeren en inlichten van de grensoverschrijdende doelgroepen over de overstromingsrisico’s die het gevolg zijn van de klimaatverandering, de methodes gebruikt bij het beheer van deze risico’s en de milieugerelateerde gevolgen.

De projectpartners plannen om de communicatiemiddelen op een grensoverschrijdende manier uit te werken. Hiertoe zullen ze een werkgroep “Communicatie” creëren waaraan alle partners deelnemen.

Dit tweede werkpakket wil communiceren door middel van evenementen bij de opstart en de afronding van het project, persconferenties in combinatie met werfbezoeken, digitale en papieren tools, alsook informatieborden op de sites. We plannen ook een eindbrochure.

Al deze communicatiemiddelen samen zullen de mensen informeren over het project zelf, alsook over het Interreg V-programma FWVL.

Alle communicatie zal tweetalig zijn (Frans-Nederlands).

Algemene doelstellingen

  • informeren van bewoners, bedrijfsleiders en landbouwers in het grensoverschrijdende Leiebekken over de overstromingsrisico’s die het gevolg zijn van de klimaatverandering ;
  • inlichten van de gekozenen van de doelgebieden opdat ze de overstromingsrisico’s in overweging zouden nemen bij hun toekomstige beslissingen rond de ruimtelijke ordening van hun regio’s ; informeren van de gekozenen over de behoefte om te opteren voor een grensoverschrijdende aanpak van dit probleem ;
  • inlichten van de verschillende doelgroepen over de inhoud van het project : de grensoverschrijdende uitdagingen, de concrete realisaties in combinatie met hun stand van zaken en de meest ecologische methodes om dit probleem zo goed mogelijk op te lossen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info