Photo de filante pfo 2 2x

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante PFO 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante C W 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 1

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Photo defilante USAN 2

Overstromingen in het Leiebekken bestrijden door middel van gecoördineerde en grensoverschrijdende acties

Uitwerken van ecologische ingrepen en van “ingrijpende” hydraulische maatregelen

Waar LYSE (Interreg V-project goedgekeurd op 06.07.2016) zich richt op de grote zijrivieren in een regio gelegen tussen de Leie en de IJzer, zoomt het project LINBATYS eerder in op de kleinere zijrivieren en waterlopen in het grensoverschrijdende Leiebekken. De acties bij beide projecten (LYSE en LINBATYS) staan volledig los van elkaar maar vullen elkaar perfect aan. LINBATYS zal vooral een impact hebben op een kleinere regio die dichter bevolkt is dan LYSE; de projectresultaten zullen dan ook beter zichtbaar zijn voor de plaatselijke bevolking.

Dit werkpakket zal bestaan uit de aanleg :

- van een reeks ecologische en duurzame ingrepen die de overstromingen bestrijden en tegelijkertijd zorgen voor natuurlijke omgevingen waar aandacht is voor biodiversiteit en hergebruik van regenwater in de landbouw. Deze “minder ingrijpende” realisaties (GOG, grasstroken, hagen, grachten,…) zullen de opslagcapaciteit voor het regenwater verhogen, de afvloeiingssnelheid beperken en modderstromen tegengaan.

- van hydraulische maatregelen die meer tijdelijke opslagcapaciteit bij hoge waterstanden om zo de overstromingen in te perken, evenals de schade in de stadskernen en op het platteland. Dit zal “ingrijpende” werkzaamheden vergen. De geplande werkzaamheden zullen streven naar de uitbreiding van de bestaande spaarbekkens, de aanleg van een afgeschuinde talud,…

De acties van werkpakket 3 zullen in de 3 deelgebieden worden uitgevoerd.

LINBATYS baseert zich hierbij op studies die de projectpartners reeds hebben uitgewerkt en op kaarten van overstromingsgebieden ; deze gegevens bieden namelijk een grensoverschrijdende kijk op het overstromingsprobleem binnen het Leiebekken. Op basis hiervan werd er in januari 2016 een grensoverschrijdend overlegmoment opgestart tussen de 3 projectpartners (Stad KW, PWVL en USAN) om het projectconcept uit te werken, m.a.w. om te bepalen welke ingrepen nodig waren, waar men de overstromingen in de regio moest bestrijden, welke beheers- en communicatiestrategie voor het project nodig was en welke budgetten van toepassing zullen zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info